Ambachtelijke Poelier: Hein Bayer te Den Haag

De vierde generatie van twee gerenommeerde poeliersfamilies: Poelier van der Burg en Poelier Bayer, welke was gevestigd aan de Rijswijkseweg te Den Haag.

Peter Gleym in de zaakIn het verleden is de familie erkend als Hofleverancier, oftewel “Fournisseur de la Cour”.

Overgrootvader van der Burg kwam in het midden van de negentiende eeuw vanuit de Bollenstreek [Noordwijkerhout] naar Den Haag. Hier trouwde zijn kleindochter, Nel van der Burg, in 1955 met Otto Bayer uit Wassenaar. Gezamenlijk namen zij de zaak aan de Rijswijkseweg over van Toon van der Burg, de vader van Nel.

Otto Bayer [1926] kwam uit een Poeliersfamilie uit Leiden, waar overgrootvader Jacobus Bayer [1859] [de eerste generatie] het vak van geweermaker leerde van ene Biegelaar. Als geweermaker verzorgde hij tevens het vuurwerk voor de oktoberfeesten.

Door de vele contacten met jagers maakte hij uiteindelijk de overstap naar het poeliersambacht en vestigde hij zich aan het Rapenburg te Leiden, op de hoek van de Kolfmakersteeg. Jacobus bouwde zijn zaak uit tot een florerend bedrijf waarbij ook veel over de grenzen werd gewerkt. Zo werden er delicatessen vanuit o.a. Brussel geïmporteerd en daarnaast was er de export van tamme konijnen en kippen naar o.a. Londen.

Ook leverde hij zijn waren aan de gegoede burgerij van Leiden, waarmee hij veel respect en aanzien verwierf. Hierbij ging het niet alleen om wild en 1938_poelier ariegevogelte, maar ook om andere benodigdheden voor het diner, zoals comestibles, dranken en overige waren. Als de klant het bestelde, dan zorgde Jacobus ervoor. Daarnaast behoorden meerdere, destijds bekende restaurants en hotels, zoals Restaurant de Turk, Hotel Levendag en Hotel Lion d’Or tot zijn klantenkring.

Vanwege zijn grote kennis van inheemse vogels was Jacobus ook bekend bij de Leidse Universiteit. De professoren kwamen graag bij hem in de werkplaats, “De Poelierderij”, kijken wanneer hij weer een bijzonder exemplaar uit een jacht onder handen nam.

Jacobus Bayer trouwde in 1886 met Maria Dieben. Samen kregen zij dertien kinderen, waaronder vijf zonen. Vier van hen werden poelier [de tweede generatie] en hadden ieder een eigen poelierszaak. De oudste zoon nam het poeliersbedrijf “Maison van Aken” in de Hoge Nieuwstraat over [naast het bekende Visrestaurant van Saur, aan het Lange Voorhout te Den Haag]. Later verplaatste hij zijn zaak naar de Javastraat, eveneens in Den Haag. De tweede zoon Hendricus Bayer, is de grootvader van de huidige poeliersgeneratie. Hij had een poelierszaak aan De Deijl te Wassenaar. Onder de naam van Firma Schram vestigde de vierde zoon zijn bedrijf in het Bezuidenhout te Den Haag. Deze werd in maart 1945 volledig weggebombardeerd, waarna hij de zaak van zijn oudste broer in de Javastraat overnam. De vijfde zoon nam uiteindelijk de winkel in Leiden van zijn vader over.

Kerst 1958De derde generatie werd gevormd door de zonen van Henricus Bayer uit Wassenaar. Otto, de derde zoon, is de vader van de huidige generatie. Hij nam samen met zijn vrouw het ouderlijke bedrijf van Van Der Burg over. Zijn broers hadden ieder een eigen poelierszaak in Oosterbeek, Den Haag [Vos in Tuinstraat] en Wassenaar [De Deijl].

De vierde, oftewel huidige generatie bestaat uit de oudste zoon van Otto, Hein Bayer. Hij heeft sinds 1985 zijn poelierszaak aan de Campanulastraat te Den Haag en is de enige nog actieve poelier uit beide gerenommeerde Poeliersfamilies.

HB, oktober 2015